Artist Record: Hou Mougong

Hou Mougong
(Suzhou, Jiangsu, China, 1522 – 1620)
Primary Media: Chinese painter
Variant Name(s): Hou Mougong; Hou Mou-Kung; Hou Maogong; Heou Meou-Kong; Yanshang; YimenYour current search criteria is: Artist is "Hou Mougong".