Artist Record: Keiko Minami

Keiko Minami
(Toyama Prefecture, Japan, 1911 - 2004, Japan)
Primary Media: printmaker & poet
Variant Name(s): Minami Keiko (南 桂子)Your current search criteria is: Artist is "Keiko Minami".