Artist Record: Yoshitora Utagawa

Yoshitora Utagawa
(active Edo [now Tokyo], Japan, fl.1836 - 1882)
Primary Media: printmaker
Variant Name(s): Utagawa Yoshitora (歌川 芳虎); Nagashima; Tatsugorō; Tsunosuke; Tatsusaburō; Ichimōsai (猛斎); Kinchōrō (錦朝楼); Mōsai (孟斎)Your current search criteria is: Artist is "Yoshitora Utagawa".