Portfolio: John N. Chester Estate Fund Awards

Records 1 to 36 of 36

Click on a column heading to sort the list.

Title Artist Medium & Support Creation Date
Portrait of Johan van Oldenbarnevelt (1547–1619)   Delff, Willem Jacobsz.   engraving on paper  1617 
Wonderful Dream of the School-Teaching of Oldenbarnevelt (Wonderlijcken Droom vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt. Met de verclaringe van dien)   Feddes van Harlingen, Petrus   etching, engraving, and letterpress on paper  1618 
Explanation of the Golden Bellows (Verclaringhe Vanden Gouden Blaes-balck)   Feddes van Harlingen, Petrus   etching, engraving, and letterpress on paper  1618 
Arlequin sur l'Hyppogryphe a la Croisade Lojoliste. Armée van de Heylige Ligue voor der Jesuiten Monarchy   Hooghe, Romeyn de   engraving & letterpress on paper  1689 
Arelequin Furieux et pantagion triumphanyt   Hooghe, Romeyn de   engraving & letterpress on paper  ca. 1689 
La belle Constance dragonée par Arlequin deodat   Hooghe, Romeyn de   engraving & letterpress on paper  ca. 1689 
Panurge seconde' par Arelquin Deodaat, ala Croisade d'jrlande   Hooghe, Romeyn de   engraving & letterpress on paper  ca. 1689 
Arlequin Deodat et Pamigre Hypochondriaques   Hooghe, Romeyn de   engraving & letterpress on paper  ca. 1688 
Peace Conference at Breda, 1667, Depicted in Nine Scenes (Vreede-Handelingh tot Breda, Gesloten op den XXXI July, Ende Geratificeert [...])   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1667 
Marriage of William and Mary (Guilelmus Henricus et Maria Stuarda hic Arausionensiam illa Eboracensiúm incomparabiles Pricipes, Matrimonio juncti 14 Novemb.r stÿlo novo recepti Gloriose 14 Decemb.r Hagæ A° 1677)   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1677 
The Death of the De Witt Brothers   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  late 17th century 
The Siege of Groningen 12–17 August 1672, (De belegeringh van Groeningen)   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  late 17th century 
His Royal Highness, the Prince of Orange, was made Captain General February 25, 1672, (Syn Koninckl. Hoogheit, de heer prince van / Orangjen wert Capitein Generael / gemaeckt den 25 Febr. 1672)   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  late 17th century 
Allegory of the victory of William III in 1673   Hooghe, Romeyn de   etching and engraving on paper  late 17th century 
Liberation of the New Sconce by Groningen by His Excellency Carl von Rabenhaupt, (Verovering van Nieuwe Schans door Rabenhaupt, 21 en 22 juli 1673)   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  late 17th century 
Treed Badua, Hier Op!...Te Vatten   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1706 
Swigt Romen!...Met Zeegenpraal Hersteld.   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1706 
T Gekerstend Frisia, Slaat... Fladirting Vereen   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1706 
Hollandia Blyt... Macht Uw Drucken.   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1706 
Lyd, Holland, Zuyd of Noord... Kan't Schrikdier Knotten.   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1706 
Zie Holland Vry... Schier Verbrooken.   Hooghe, Romeyn de   etching on paper  1706 
Batavia Attacked [Batavie aangerand... De Fabel van Apollo en Dafne... De Fabel van Neptunus en Koronis...]   Lairesse, Gérard de   etching on paper  ca. 1675 
Anna Maria van Schurman (Schuurman)   Lamsweerde, Steven van   engraving on paper  1700 
Execution of Oldenbarnevelt   Luyken, Jan   etching on paper  1698 
Still Life of Flowers in a Glass Vase on a Stone Table Ledge   Ruysch, Anna   oil on canvas  ca. 1690s 
Lamentation or the Ordained Remorseful Plea (Iamertiens Oft Aventuersche berouw Clacht gedaen / aen den Ouwe trouwe Geus van de Cort Rijcke Heeren tot een Nieu-Jaer)   Unknown Artist   etching, engraving, and letterpress on paper  1619 
Battle on the Sound on November 8, 1658 (Zee Slagh inde Sont Op den 8. November 1658)   Unknown Artist   etching and engraving on paper  1658 
The Terrible Death of Johan and Cornelis de Witt (Afbeelding en verhaal van 't schriklik omkomen van mr. Johan de Wit (...) en sijn broeder mr. Cornelis de Wit...)   Unknown Artist   etching, engraving, and letterpress on paper  ca. 1672 
Depiction of the Lords and Brothers Cornelis and Johan de Witt (Op de Afbeeldinge der heeren gebroederen Cornelis en Johan de Witt)   Unknown Artist   etching, engraving, and letterpress on paper  ca. 1672 
Mirror of the Street, Citizen's Justice (Spiegel van Staet, en Recht der Burgers)   Unknown Artist   etching and letterpress on paper  1672 
Allegory of the plight of the Netherlands at the beginning of the year 1672, (De Worstelende Maagd, Tot Bescherming van hare Vryheyt), 1672   Unknown Artist   etching, engraving, and letterpress on paper  1672 
The far-famed House of Nassau or Orange (Het Wyt Beroemt Geslacht, van Nassou of Orangien)   Visscher, Claes Jansz.   engraving on paper  ca. 1628 - 1629 
The Execution of Jan van Oldenbarnevelt on May 13, 1619 (Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnvelt, gewesene advocaat van Hollandt)   Visscher, Claes Jansz.   etching and engraving on paper  1619 
Names of the Twenty-four Appointed Judges of Oldenbarnevelt, Who Received 2400 Guilders Apiece and Were Called “Executioners” by the French Ambassador (Namen der vier- en twintig gedelegeerde rechters van den advocaat Johan van Oldenbarnevelt...)   Visscher, Claes Jansz.   engraving and letterpress on paper  1660s 
The Execution of Jan van Oldenbarnevelt (Afbeelding der executie geschiet den XIII May 1619 aan Jan van gewesene advocaet van Holland)   Visscher, Claes Jansz.   etching and engraving on laid paper  late 17th century 
Hendrick Slatius on March 12, 1623, (HENDRICK DANIELSZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t'leven afgebeelt den 12 Maert 1623)   Visscher, Claes Jansz.   etching and letterpress on paper  1623